đập đất đầm nén


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8216:2009  THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN Design standard for compacted earth dam 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác thiết kế mới, thiết kế sửa chữa nâng cấp Đập đất các loại từ cấp I đến cấp V theo phân cấp đập đất trong các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn hiện hành, được thi công theo phương pháp đầm nén (gọi chung là Đập đất đầm nén). Tiêu chuẩn này áp dụng trong các bước thiết kế của các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Nội dung và mức độ thiết kế thực hiện theo các quy định có liên quan trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có) hiện hành về thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi. Tiêu chuẩn […]

TCVN 8216:2009 THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN