DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG, THÍ NGHIỆM & VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG, THÍ NGHIỆM &
VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(TCVN 1985 – 2015)
(CẬP NHẬT 01/12/2015)

 

Ký hiệu
Tiêu chuẩn

Tên Tiêu chuẩn

TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế
TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế
TCVN 5569:1991 Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8213:2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu
TCVN 8214:2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện
TCVN 8215:2009 Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối
TCVN 8216:2009 Thiết kế đập đất đầm nén
TCVN 8217:2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phân loại
TCVN 8218:2009 Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8219:2009 Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công. Phương pháp thử
TCVN 8223:2009 Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh
TCVN 8224:2009 Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình
TCVN 8225:2009 Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình
TCVN 8226:2009 Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000
TCVN 8227:2009 Mối gây hại công trình đê, đập. Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại
TCVN 8228:2009 Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8297:2009 Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
TCVN 8298:2009 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
TCVN 8299:2009 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép
TCVN 8300:2009 Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao
TCVN 8301:2009 Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
TCVN 8302:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế
TCVN 8303:2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông
TCVN 8304:2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
TCVN 8305:2009 Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu
TCVN 8306:2009 Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước thủy công và bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin
TCVN 8367:2010 Hệ thống công trình thủy lợi. Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước
TCVN 8412:2010 Công trình thủy lợi. Hướng dẫn lập quy trình vận hành
TCVN 8413:2010 Công trình thủy lợi. Vận hành và bảo dưỡng giếng giảm áp cho đê
TCVN 8414:2010 Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước
TCVN 8415:2010 Công trình thủy lợi. Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều
TCVN 8416:2010 Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu
TCVN 8417:2010 Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện
TCVN 8418:2010 Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng cống
TCVN 8419:2010 Công trình thủy lợi. Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
TCVN 8420:2010 Công trình thủy lợi. Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun
TCVN 8421:2010 Công trình thủy lợi. Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu
TCVN 8422:2010 Công trình thủy lợi. Thiết kế tầng lọc ngược công trình
TCVN 8423:2010 Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới tiêu nước. Yêu cầu thiết kế công trình thủy công
TCVN 8477:2010 Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8478:2010 Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8479:2010 Công trình đê, đập – Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
TCVN 8480:2010 Công trình đê, đập. Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại
TCVN 8481:2010 Công trình đê điều. Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình
TCVN 8635:2011 Công trình thủy lợi. Ống xi phông kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra.
TCVN 8636:2011 Công trình thủy lợi. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
TCVN 8637:2011 Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 8638:2011 Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm
TCVN 8639:2011 Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm
TCVN 8640:2011 Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu cáp. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 8641:2011 Công trình thủy lợi. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm
TCVN 8642:2011 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép
TCVN 8643:2011 Công trình thủy lợi. Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới
TCVN 8644:2011 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê
TCVN 8645:2011 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá
TCVN 8646:2011 Công trình thủy lợi. Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8718:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8720:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8721:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm
TCVN 8722:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8723:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8724:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm
TCVN 8725:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng
TCVN 8726:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8727:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8728:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường
TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường
TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường
TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường
TCVN 8732:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8733:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng
TCVN 8734:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá
TCVN 8735:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.
TCVN 9137:2012 Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
TCVN 9139:2012 Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9140:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình
TCVN 9141:2012 Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí
TCVN 9142:2012 Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển
TCVN 9143:2012 Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá
TCVN 9144:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế âu tàu
TCVN 9145:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép
TCVN 9146:2012 Công trình thủy lợi – Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm
TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn
TCVN 9148:2012 Công trình thủy lợi – Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan
TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan
TCVN 9150:2012 Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế
TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu
TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi
TCVN 9153:2012 Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất
TCVN 9154:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi
TCVN 9155:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất
TCVN 9156:2012 Công trình thủy lợi – Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn
TCVN 9157:2012 Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu
TCVN 9158:2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực
TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
TCVN 9160:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng
TCVN 9161:2012 Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu
TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế
TCVN 9163:2012 Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung
TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
TCVN 9165:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đê
TCVN 9166:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ
TCVN 9167:2012 Công trình thủy lợi – Đất mặn – Quy trình rửa mặn
TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Phương pháp xác định hệ số tưới lúa
TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọt
TCVN 9170:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa
TCXD 57:1973 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công