DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 – 2015)

(CẬP NHẬT 01/12/2015)

Ký hiệu
tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

THI CÔNG & NGHIỆM THU

Các vấn đề chung

TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng – Tổ chức thi công
TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung
 TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng
TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
TCVN 4473:2012 Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa
 TCVN 4517:1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung
TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà – Sai số hình học cho phép
 TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
 TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
 TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
 TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)
Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ
TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
TCVN 9262-2:2012
(ISO 7976-2:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo
TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công
 TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
 TCXDVN 264:2002 Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
 TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
 TCXDVN 266:2002 Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Công tác trắc địa

TCVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học
TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.
TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung
TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
TCVN 9400:2012 Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Công tác đất, nền, móng, móng cọc

 TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
 TCVN 7201:2015 Khoan hạ cọc bê tông ly tâm – Thi công và nghiệm thu
 TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9842:2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9844:2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ – Thi công và nghiệm thu
TCVN 10667:2014 Cọc bê tông ly tâm – Khoan hạ cọc – Thi công và nghiệm thu
 TCXD 190:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
 TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

Bê tông cốt thép toàn khối

 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
 TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
 TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu
TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu
TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren
TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCVN 9335:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo
TCVN 9382:2012 Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.
TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang
TCVN 9489: 2012
(ASTM C 1383-04)
Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập
 TCXD 199:1997 Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.
 TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

Bê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trước

 TCVN 4452:1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9347:2012 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt
TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

Kết cấu thép

TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)
Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
TCVN 5017-2:2010
(ISO 857-2:1998)
Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu
TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

 TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
 TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Công tác hoàn thiện

 TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
 TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
 TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt
TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

Hệ thống cấp thoát nước

 TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
 TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật
 TCVN 6250:1997 Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.
 TCXD 76:1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt

TCVN 3624:1981 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
TCVN 7997:2009 Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt
TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.
 TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung
 TCXDVN 263:2002 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.
 TCXDVN 387:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

TCVN 6305-1:2007
(ISO 06182-1:2004)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler
TCVN 6305-2:2007
(ISO 06182-2:2005)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
TCVN 6305-3:2007
(ISO 06182-3:2005)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô
TCVN 6305-4:1997
(ISO 6182-4:1993)
Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
TCVN 6305-5:2009
(ISO 6182-5:2006)
Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.
TCVN 6305-6:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều
TCVN 6305-8:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước
TCVN 6305-9:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
TCVN 6305-10:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà
TCVN 6305-12:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
TCVN 9311-1:2012
(ISO 834-1:1999)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1 : Yêu cầu chung
TCVN 9311-3:2012
(ISO/TR 834-3:1994)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
TCVN 9311-4:2012
(ISO 834-4:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
TCVN 9311-5:2012
(ISO 834-5:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
TCVN 9311-6:2012
(ISO 834-6: 2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm
TCVN 9311-7:2012
(ISO 834-7:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột
TCVN 9311-8 : 2012
(ISO 834-8:2000)
Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

Lắp đặt thang máy & thang cuốn

TCVN 5866:1995 Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí
TCVN 5867:2009 Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn
TCVN 6395:2008 Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6396-2:2009
(EN 81-2:1998)
Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6396-3:2010
(EN 81-3:2000)
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực
TCVN 6396-28:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
TCVN 6396-58:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;
TCVN 6396-70:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật
TCVN 6396-71:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng
TCVN 6396-72:2010
(EN 81-72:2003)
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy
TCVN 6396-73:2010
(EN 81-73:2005)
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy
TCVN 6396-80:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
TCVN 6397:2010 Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCVN 6904:2001 Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6905:2001 Thang máy thuỷ lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
TCVN 6906:2001 Thang cuốn và băng chở người. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCVN 7168-1:2007
(ISO/TR 11071-1:2004)
So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện.
TCVN 7628-1:2007
(ISO 4190-1:1999)
Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI
TCVN 7628-2:2007
(ISO 4190-2:2001)
Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV
TCVN 7628-3:2007
(ISO 4190-3:1982)
Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V
TCVN 7628-5:2007
(ISO 4190-5:2006)
Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng.
TCVN 7628-6:2007
(ISO 4190-6:1984)
Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn.
TCVN 8040:2009
(ISO 7465:2007)
Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T

Phòng chống mối & bảo trì công trình

TCVN 7958:2008 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.
TCVN 8268:2009 Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng

Công trình giao thông

 TCVN 4528:1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 8774:2012 An toàn thi công cầu
TCVN 8809:2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu
TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu
TCVN 9505:2012 Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu

Công trình biển cố định

TCVN 6170-11: 2002 Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 11: Chế tạo
TCVN 6170-12: 2002 Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp
TCVN 6171:2005 Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp

Chống ăn mòn kết cấu

 TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép . Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

Đường ống dẫn dầu

 TCVN 4606:1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT

 TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp . Yêu cầu chung
 TCXD 180:1996 Máy nghiền nhiên liệu. Sai số lắp đặt
 TCXD 181:1996 Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt
 TCXD 182:1996 Máy nén khí. Sai số lắp đặt
 TCXD 183:1996 Máy bơm. Sai số lắp đặt
 TCXD 184:1996 Máy quạt. Sai số lắp đặt
 TCXD 185:1996 Máy nghiền bi. Sai số lắp đặt
 TCXD 186:1996 Lò nung clanh ke kiểu quay. Sai số lắp đặt
 TCXD 187:1996 Khớp nối trục. Sai số lắp đặt
 TCXD 207:1998 Bộ lọc bụi tĩnh điện. Sai số lắp đặt

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Quy định chung

 TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
 TCVN 2292:1978 Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.
 TCVN 2293:1978 Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.
 TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
 TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung
 TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa
 TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
 TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.
 TCVN 3288:1979 Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn
 TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
 TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
 TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 TCVN 5587:2008 Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
 TCVN 8084:2009 Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
 TCXD 66:1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn.
 TCXDVN 296.2004 Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn

Sử dụng thiết bị nâng chuyển

 TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
 TCVN 3148:1979 Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn
 TCVN 4755:1989 Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.
 TCVN 5179:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn
 TCVN 5180:1990 Palăng điện- Yêu cầu chung về an toàn
 TCVN 5206:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng.
 TCVN 5207:1990 Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn
 TCVN 5209:1990 Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
 TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung.
 TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp
 TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007) Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần

Sử dụng dụng cụ điện cầm tay

TCVN 3152:1979 Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn
TCVN 7996-1:2009
(IEC 60745-1:2006)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 7996-2-1: 2009 (IEC 60745-2-1:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
TCVN 7996-2-2: 2009 (IEC 60745-2-12:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập
TCVN 7996-2-5:2009
(IEC 60745-2-14:2006)
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa
TCVN 7996-2-6:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy
TCVN 7996-2-7:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy
TCVN 7996-2-11:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)
TCVN 7996-2-12: 2009 (IEC 60745-2-2:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
TCVN 7996-2-13:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích
TCVN 7996-2-14: 2009 (IEC 60745-2-5:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào
TCVN 7996-2-19:2011) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi
TCVN 7996-2-20:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng
TCVN 7996-2-21:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước

Ghi chú: Các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:

TCVN 2287:1978 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản
TCVN 2291:1978 Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại
TCVN 3259:1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn
TCVN 3620:1992 Máy điện quay. Yêu cầu an toàn
TCVN 4086:1985 An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung
TCVN 5556:1991 Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật
TCVN 5586:1991 Găng cách điện
TCVN 5587:1991 Sào cách điện
TCVN 5588:1991 Ủng cách điện
TCVN 5589:1991 Thảm cách điện
TCVN 5744:1993 Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 5862:1995 Thiết bị nâng. Phân loại theo chế độ làm việc
TCVN 5863:1995 Thiết bị nâng. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 5864:1995 Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn
TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng
TCXD 147:1986 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 
TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn
TCXD 159:1986 Trát đá trang trí. Thi công và nghiệm thu
TCXD 163:1987 Nhà nâng sàn – Thi công và nghiệm thu
TCXD 166 : 1989 Giàn giáo xây dựng
TCXD 193:1996 Dung sai trong xây dựng công trình – Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình
TCXD 200:1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật về bê tông bơm
TCXD 201:1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo
TCXD 202:1997 Nhà cao tầng – Thi công phần thân
TCXD 203:1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
TCXD 206:1998 Cọc khoan nhồi – Yêu cầu về chất lượng thi công
TCXD 210:1998 Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình – Vị trí các điểm đo
TCXD 211:1998 Dung sai trong xây dựng công trình – Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCXD 227:1999 Cốt thép trong bê tông – Hàn hồ quang
TCXD 230 : 1998 Nền nhà chống nồm – Tiêu chuẩn thiết kế thi công
TCXD 234:1999 Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối – Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu
TCXD 245:2000 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
TCXD 247:2001 Dung sai trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng
TCXD 252:2001 Xây dựng công trình- Dung sai- Cách thể hiện chính xác kích thước- Nguyên tắc và thuật ngữ
TCXD 254:2001 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp  pha trượt. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN  46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCXDVN 162:2004 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCXDVN 263:2002 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
TCXDVN 267:2002 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCXDVN 271:2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học
TCXDVN 273:2002 Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật
TCXDVN 286:2003 Đóng và ép cọc – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN 290:2002 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.
TCXDVN 294:2003 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
TCXDVN 303:2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCXDVN 303:2006  Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng; Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
TCXDVN 305:2004  Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
TCXDVN 313:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCXDVN 314:2005 Hàn kim loại – Thuật ngữ và định nghĩa
TCXDVN 318:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì
TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
TCXDVN 322:2004  Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
TCXDVN 327:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
TCXDVN 334:2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp
TCXDVN 342:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 1 : Yêu cầu chung
TCXDVN 343:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
TCXDVN 344:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
TCXDVN 345:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
TCXDVN 346:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm
TCXDVN 347:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
– Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột
TCXDVN 348:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
TCXDVN 351:2005 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình
TCXDVN 357:2005 Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCXDVN 363:2006 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
TCXDVN 374:2006 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCXDVN 386:2007 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy
TCXDVN 390:2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN 391:2007 Bê tông – Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
TCXDVN 389:2007 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu
TCXDVN 392:2007 Cống hộp BTCT đúc sẵn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử