đá ốp lát


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4732:2007 ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Lời nói đầu TCVN 4732:2007 thay thế TCVN 4732 : 1989. TCVN 4732:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá hoa (đá marble) và đá vôi, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời với tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu […]

TCVN 4732:2007 ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN