cường độ xi măng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6227:1996 CÁT TIÊU CHUẨN ISO ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CỦA XI MĂNG ISO standard sand for determination of cement strength Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát tiêu chuẩn để xác định cường độ* xi măng theo TCVN 6016: 1995 (ISO 679: 1989). Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6016: 1995 (ISO 679: 1989) – Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền. Qui định chung 3.1. Định nghĩa Cát theo TCVN 6227: 1996 là cát được chế tạo từ cát thiên nhiên giàu silic, gồm các hạt tròn cạnh, khai thác tại bãi cát thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà, phù hợp về thành phần hạt và hàm lượng ẩm của cát mẫu ISO theo điều 5.l TCVN 6016:1995 (ISO 679: 1989). 3.2. Cát tiêu chuẩn TCVN 6227: 1996 để xác định cường độ của xi […]

TCVN 6227:1996 CÁT TIÊU CHUẨN ISO ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỜNG ...