cường độ bê tông


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 239 : 2005 BÊ TÔNG NẶNG – CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Heavyweight concrete – Guide to assessment of concrete strength in existing structures Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này hướng dẫn sử dụng các phương pháp thí nghiệm để xác định và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 239:2000. Tài liệu viện dẫn TCXDVN 356 : 2005. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4453 : 1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 3105 : 1993. Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3118 […]

TCXDVN 239 : 2005 BÊ TÔNG NẶNG – CHỈ ...