cửa van chắn nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8306:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÍCH THƯỚC CÁC LỖ THOÁT NƯỚC CÓ CỬA VAN CHẮN NƯỚC Hydraulics structurers – Dimension of weep hole with hydraulic seal Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để lựa chọn kích thước khi thiết kế các lỗ thoát nước của công trình thủy lợi có cửa van chắn nước. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các lỗ thoát nước có cửa van âu thuyền. Thuật ngữ và giải thích 2.1 Lỗ thoát nước trong công trình thủy lợi (weep hole in hydraulic structure) Diện tích mặt cắt ướt của bộ phận công trình thủy lợi cho phép nước chảy qua. 2.2 Cửa van chắn nước (Hydraulic seal) Thiết bị bố trí tại lỗ thoát nước, dùng để ngăn nước, điều tiết mực nước và điều tiết lưu lượng nước chảy qua lỗ thoát nước. 2.3 Lỗ thoát nước […]

TCVN 8306:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÍCH THƯỚC CÁC ...