cửa sổ và cửa đi


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7452-1:2004 (EN 1026:2000) TCVN 7452-2:2004 (EN 1027:2000) TCVN 7452-3:2004; TCVN 7452-4:2004 TCVN 7452-5:2004 (ISO 8274:1985) TCVN 7452-6:2004 (ISO 9379:1989) CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – PHƯƠNG PHÁP THỬ Windows and doors – Test methods Lời nói đầu TCVN 7452-1 : 2004 hoàn toàn tương đương EN 1026 : 2000. TCVN 7452-2 : 2004 hoàn toàn tương đương EN 1027 : 2000. TCVN 7452-3 : 2004 được xây dựng trên cơ sở ISO 6612 : 1980. TCVN 7452-4 : 2004 được xây dựng trên cơ sở ISO EN 514 : 2000. TCVN 7452-5 : 2004 hoàn toàn tương đương ISO 8274 : 1985. TCVN 7452-6 : 2004 hoàn toàn tương đương ISO 9379 : 1989. TCVN 7452: 2004 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160/SC2 Cửa sổ và cửa đi biên soạn, trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Cửa sổ nhựa châu […]

TCVN 7452-1 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7451 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG KHUNG NHỰA CỨNG U-PVC −QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Windows and doors made from unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) extruded hollow profiles − Specifications Lời nói đầu TCVN 7451 : 2004 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160/SC2 Cửa sổ và cửa đi biên soạn, trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Cửa sổ nhựa châu Âu (G7Window), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất xét duyệt , Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG KHUNG NHỰA CỨNG U-PVC − QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Windows and doors made from unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) extruded hollow profiles − Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với cửa sổ, cửa đi U-PVC (sau đây gọi tắt là cửa U-PVC) được lắp […]

TCVN 7451 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7452-6 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – CỬA ĐI – PHẦN 6: THỬ NGHIỆM ĐÓNG VÀ MỞ LẶP LẠI Windows and doors – Doorsets – Part 6: Repeated opening and closing test Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định lực đóng và mở cửa ở điều kiện bình thường. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại cửa đi được làm từ các loại vật liệu, có cánh cửa bản lề đứng, sử dụng trong điều kiện thao tác bình thường, được thiết kế theo hướng dẫn của nhà sản xuất để lắp đặt trong một tòa nhà hoàn chỉnh, phù hợp với các điều kiện thử xác định dưới đây. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với cửa tự đóng, như cửa chống lửa và cửa kiểm soát khói. Tiêu chuẩn viện dẫn […]

TCVN 7452-6 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7452-5 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – CỬA ĐI – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH LỰC ĐÓNG Windows and doors – Doorsets – Part 5: Determination of closing force Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định lực tác động cần thiết theo chiều ngang để đóng cửa. Lực này được sử dụng như một thông số để đánh giá định lượng tính năng hoạt động của cửa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại cửa đi, được làm từ các loại vật liệu, có cánh cửa bản lề đứng, sử dụng trong điều kiện thao tác bình thường, theo thiết kế và lắp đặt của nhà sản xuất cho một tòa nhà hoàn chỉnh, phù hợp với các điều kiện thử qui định. Phép thử có thể được thực hiện trên cửa được lắp đặt […]

TCVN 7452-5 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7452-4 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN GÓC HÀN THANH PROFILE U-PVC Windows and doors – Test method – Part 4: Determination of strength of welded comers for U-PVC profiles Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền của góc hàn và mối nối hình chữ T của thanh profile U-PVC dùng làm cửa sổ và cửa đi. Khi áp dụng phương pháp này cần xét đến điều kiện lắp đặt tương ứng với quy định của nhà sản xuất. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các liên kết giữa cửa sổ hoặc cửa đi với khung và với kết cấu xây dựng. Nguyên tắc Góc hàn và mối nối hình chữ T của thanh profile được thử đến tải trọng phá hủy ở điều […]

TCVN 7452-4 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7452-3 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ÁP LỰC GIÓ Windows and doors – Test method – Part 3: Determination of wind resistance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp đánh giá tính năng kết cấu của cửa dưới tác động của áp lực không khí dương và/hoặc âm lên phía ngoài của bộ cửa đã lắp hoàn chỉnh. Tiêu chuẩn này nhằm kiểm tra xem dưới điều kiện tác động của gió, cửa có đảm bảo biến dạng chấp nhận được, giữ được các đặc tính kỹ thuật và không làm nguy hại đến người sử dụng hay không. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại cửa lắp cho các công trình hoàn chỉnh. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các liên kết giữa cửa […]

TCVN 7452-3 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7452-2 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ KÍN NƯỚC Windows and doors – Test method – Part 2: Determination of watertightness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thông dụng để xác định độ kín nước của cửa sổ và cửa đi đã lắp khung hoàn chỉnh, được làm từ bất kỳ loại vật liệu nào. Khi áp dụng phương pháp này cần xem xét các điều kiện lắp đặt phù hợp với quy định của nhà sản xuất. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các liên kết giữa khuôn cửa sổ hoặc cửa đi với kết cấu xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi […]

TCVN 7452-2 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – ...