công trình nền đường


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9436 : 2012 NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Highway embankments and cuttings – Construction and quality control Lời nói đầu TCVN 9436:2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9436:2012 được chuyển đổi từ “Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền đường sắt và nền đường Bộ do Bộ trưởng bộ GTVT ban hành ngày 22-07-1975 theo quyết định số 1660 QĐKT gọi tắt là Quy trình 1975”. NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Highway embankments and cuttings – Construction and quality control Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về vật liệu, công nghệ […]

TCVN 9436 : 2012 NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ – THI ...