công trình đê đập


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8268 : 2009 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐANG SỬ DỤNG Protection of buildings – Control and prevention of termites in existing buildings Lời nói đầu TCVN 8268 : 2009 do Trung tâm Tư vấn nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng – Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐANG SỬ DỤNG Protection of buildings – Control and prevention of termites in existing buildings Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp diệt và phòng chống mối cho các công trình xây dựng đang sử […]

TCVN 8268 : 2009 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ...