cọc bê tông ly tâm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM – KHOAN HẠ CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles – Pile drilling and installing – Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ và định nghĩa Quy định chung Công tác chuẩn bị thi công Yêu cầu về cọc thành phẩm và vữa Thiết bị, máy thi công Thi công khoan hạ cọc 8.1. Tổng quan 8.2. Hạ cọc bằng phương pháp khoan lỗ trước 8.3. Hạ cọc bằng phương pháp khoan trong 8.4. Các biện pháp hỗ trợ khoan hạ cọc Kiểm tra và nghiệm thu An toàn lao động Phụ lục A (Tham khảo) Thiết bị, máy thi công Phụ lục B (Tham khảo) Một số lưu ý khi thi công Phụ lục C (Tham khảo) Biểu mẫu thi công Thư mục tài […]

TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM – KHOAN HẠ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7888:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned spun concrete piles   MỤC LỤC Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa Phân loại 4.1. Theo chủng loại và mã ký hiệu sản phẩm 4.2. Theo chỉ tiêu chất lượng cơ lý 4.3. Theo hình dạng và kích thước đường kính ngoài (D mm) Hình dạng, kích thước cơ bản và kí hiệu 5.1. Hình dạng, kích thước cơ bản 5.2. Kí hiệu Yêu cầu kĩ thuật 6.1. Yêu cầu về vật liệu 6.2. Yêu cầu về bê tông 6.3. Kích thước và sai lệch kích thước 6.4. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 6.5. Yêu cầu ứng suất hữu hiệu của cọc 6.6. Yêu cầu độ bền của thân cọc 6.7. Yêu cầu của mối nối Phương pháp thử 7.1. Lấy […]

TCVN 7888:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7888 : 2008 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned Spun Concrete Piles Lời nói đầu TCVN 7888 : 2008 được xây dựng trên cơ sở JIS A 5335 : 1979 “Pretensioned Spun Concrete Piles”; JIS A 5337 : 1995 “Pretensioned Spun High Strength Concrete Piles”; và JIS A 5373 : 2000 “Precast Prestressed Concrete Products”. TCVN 7888 : 2008 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam (VCA) biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned Spun Concrete Piles 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc bê tông ứng lực trước, được sản xuất theo phương pháp quay li tâm. 2 Tài liệu viện dẫn TCVN 1651-1 : 2008 Thép cốt […]

TCVN 7888 : 2008 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG ...