chợ và trung tâm thương mại


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6161 : 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-YÊU CẦU THIẾT KẾ. Fire protection – Markets and shopping centres – Design requirements Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo mở rộng chợ kiên cố, chợ bán kiên cố và trung tâm thương mại. Tiêu chuẩn trích dẫn. TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế. TCVN 5738 : 1993 Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 5760 : 1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 5717 […]

TCVN 6161 : 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHỢ ...