chỉ tiêu cơ lý


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8043: 2009 GỖ – CHỌN VÀ LẤY MẪU CÂY, MẪU KHÚC GỖ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ Wood – Selecting and sampling sample trees and logs for determination of physical and mechanical properties Lời nói đầu TCVN 8043: 2009 thay thế cho TCVN 355-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8043: 2009 được xây dựng trên cơ sở ISO 4471:1982. TCVN 8043: 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GỖ – CHỌN VÀ LẤY MẪU CÂY, MẪU KHÚC GỖ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ Wood – Selecting and sampling sample trees and logs for determination of physical and mechanical properties Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chọn […]

TCVN 8043: 2009 GỖ – CHỌN VÀ LẤY MẪU CÂY, ...