chế tạo và kiểm tra


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8635 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ỐNG XI PHÔNG KẾT CẤU THÉP YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA Hydraulic structures – Steel siphon – Technical requirements for designing, manufacturing and testing Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Yêu cầu kỹ thuật chung 4 Thiết kế ống xi phông 5 Yêu cầu hồ sơ thiết kế 6 Yêu cầu chế tạo và sơn bảo vệ 7 Kiểm tra khi chế tạo tại nhà máy 8 Nghiệm thu chế tạo Phụ lục A (Tham khảo): Sơ đồ cấu tạo ống xi phông Phụ lục B (Tham khảo): Tính toán thủy lực trong ống xi phông Phụ lục C (Quy định): Các bảng biểu và số liệu sử dụng trong tính toán thiết kế ống xi phông Phụ lục D […]

TCVN 8635 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ỐNG XI ...