che chắn an toàn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4717:1989 THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHE CHẮN AN TOÀN YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Cơ quan biên soạn: Viện nghiên cứu KHKT – Bảo hộ lao động Thủ trưởng cơ quan biên soạn: PTS Nguyễn An Lương Cán bộ biên soạn: KS Ngô Trọng Nghĩa Cơ quan đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động Tổng Công đoàn Việt Nam Thủ trưởng cơ quan: PTS Nguyễn An Lương Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo Lường – Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Thủ trưởng cơ quan: Hoàng Mạnh Tuấn Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Phó Chủ nhiệm: Phó Tiến Sĩ Đoàn Phương Quyết định ban hành số: 308/QĐ ngày 9 tháng 6 năm 1989   THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHE […]

TCVN 4717:1989 THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHE CHẮN AN TOÀN ...