chất kết dính


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7951 : 2008 HỆ CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY CHO BÊ TÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Epoxy resin base bonding systems for concrete – Specifications Lời nói đầu TCVN 7951:2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY CHO BÊ TÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Epoxy resin base bonding systems for concrete – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần có khả năng đóng rắn trong điều kiện ẩm và bám dính trên bề mặt ẩm của bê tông xi măng poóc lăng. Tài liệu viện dẫn Các tài […]

TCVN 7951 : 2008 HỆ CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA ...