cấu tạo thang máy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-3 : 2010 EN 81-3:2000 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN 3: THANG MÁY CHỞ HÀNG DẪN ĐỘNG ĐIỆN VÀ THỦY LỰC Safety rules for the constructions and installations of lifts – Part 3: Electric and hydraulic service lifts Lời nói đầu TCVN 6396-3:2010 hoàn toàn tương đương EN 81-3:2000 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6396-3:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, gồm các phần sau: – TCVN 6395:2008, Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. – TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), […]

TCVN 6396-3 : 2010 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU ...