cấu kiện và kết cấu


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG – THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Lời nói đầu TCVN 3991 : 2012 thay thế TCVN 3991 : 1985. TCVN 3991 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG – THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa […]

TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM    TCXDVN 162 : 2004 Biên soạn lần 1 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy Heavy Weight Concrete – Method of Determination of Compressive Strength by Rebound Hammer 1.      Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để xác định cường độ nén và độ đồng nhất của bê tông nặng trên cấu kiện và kết cấu công trình bằng súng bật nẩy loại N. Súng bật nẩy là phương pháp thí nghiệm gián tiếp: cường độ nén của bê tông được xác định thông qua việc xác định độ cứng (trị bật nẩy) của lớp bê tông bề mặt của kết cấu. Lựa chọn phương pháp thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCXD 239:2000. Không áp dụng tiêu chuẩn này trong các trường hợp sau: –        Giám định pháp lý kiểm tra chất lượng […]

TCXDVN 162:2004 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...