cầu dao kèm cầu chảy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8096-107:2010 IEC 62271-107:2005 TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN CAO ÁP – PHẦN 107: CẦU DAO KÈM CẦU CHẢY XOAY CHIỀU DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH LỚN HƠN 1 Kv ĐẾN VÀ BẰNG 52 kV High-voltage switchgear and controlgear – Part 107: Alternating current fused circuit – switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV Lời nói đầu TCVN 8096-107:2010 thay thế TCVN 5768:1993; TCVN 8096-107:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 62271-107:2005; TCVN 8096-107:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/EC Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 8096 (IEC 62271) hiện đã có các tiêu chuẩn quốc gia sau: 1) TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005), Tủ điện đóng cắt […]

TCVN 8096-107:2010 TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN CAO ...