cầu chảy giải phóng khí


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7999-2: 2009 IEC 60282-2: 2008 CẦU CHẢY CAO ÁP – PHẦN 2: CẦU CHẢY GIẢI PHÓNG KHÍ High-voltage fuses – Part 2. Expulsion fuses Lời nói đầu TCVN 7999-2: 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60282-2: 2008; TCVN 7999-2: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦU CHẢY CAO ÁP – PHẦN 2: CẦU CHẢY GIẢI PHÓNG KHÍ High-voltage fuses – Part 2. Expulsion fuses Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với cầu chảy giải phóng khí được thiết kế để sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà trên hệ thống điện xoay chiều 50 Hz hoặc 60 Hz và có điện áp danh định lớn hơn 1 […]

TCVN 7999-2: 2009 IEC 60282-2: 2008 CẦU CHẢY CAO ...