Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài áp dụng được ở Việt Nam. Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


Tiêu chuẩn xây dựng châu âu - Eurocode
Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu EU.Chúng tôi xin giới thiệu các nội dung cơ bản của hệ thống tiêu chuẩn Eurocode, nguyên tắc chuyển đổi và định hướng phát triển của hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Eurocodes. 1. Giới thiệu chung EUROCODES hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode là hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và đang được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng. 2. Tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes Hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes là một bộ tiêu chuẩn về kết cấu công trình do Tiểu ban kỹ thuật […]

Tiêu chuẩn châu âu Eurocode – Giới thiệu chung