Tiêu chuẩn vôi, vữa, gạch đá, gốm sứ xây dựng

Tiêu chuẩn vôi, vữa, gạch đá, gốm sứ xây dựng: Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng. Vôi canxi cho xây dựng. Vữa xây dựng. Vữa thủy công. Chất kết dính vôi. Gạch lát đất sét nung. Gạch trang trí đất sét nung. Gạch lát lá dừa. Gạch rỗng đất sét nung. Gạch đặc đất sét nung. Gạch lát granito. Gạch chịu Axit. Gạch gốm ốp lát. Gạch bêtông tự lèn. Gạch Block bêtông. Đá ốp lát xây dựng. Ngói ximăng cát, tráng men. Đất sét để sản xuất gạch ngói nung. Sản xuất gốm xây dựng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Lời nói đầu TCVN 1450:2009 thay thế TCVN 1450 : 1998. TCVN 1450:2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để sử dụng cho kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài. Gạch rỗng đất sét nung có khối lượng thể tích lớn hơn 1600 kg/m3 được xem như gạch đặc và áp dụng theo TCVN 1451 :1998. Tài liệu viện dẫn Các tài […]

TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4732:2007 ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Lời nói đầu TCVN 4732:2007 thay thế TCVN 4732 : 1989. TCVN 4732:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá hoa (đá marble) và đá vôi, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời với tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu […]

TCVN 4732:2007 ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1452:2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Clay roofing tiles – Specifications Lời nói đầu TCVN 1452:2004 thay thế cho TCVN 1452 : 1995. TCVN 1452:2004 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. NGÓI ĐẤT SÉT NUNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Clay roofing tiles – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ngói đất sét nung không phủ men làm vật liệu lợp. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban […]

TCVN 1452:2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4314:2003 VỮA XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Motar for masonry – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa sử dụng chất kết dính vô cơ, dùng để xây và hoàn thiện các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại vữa đặc biệt, như: vữa chịu axit, vữa chống phóng xạ, vữa xi măng – polyme, vữa không co ngót, … 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 1770 : 1996 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 2231 : 1989 Vôi canxi cho xây dựng. TCVN 2682 : 1999 Xi măng poóclăng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 3121 : 2003 (các phần) Vữa xây dựng – Các phương pháp thử. TCVN 4033 : 1995 Xi măng poóclăng puzolan – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4506 : 1987 Nước cho bê tông […]

TCVN 4314:2003 VỮA XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN Ceramic floor and wall tiles – Definitions, classification, characteristics and marking 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cách phân loại, các đặc tính kỹ thuật và cách ghi nhãn đối với gạch gốm dùng để lát nền và ốp tường các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 6883 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Gạch granit – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6884 : 2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp (0,5 % < E < 3 %) – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6885 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Xác định […]

TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %)- YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tiles, group BIII (E > 10 %) – Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước lớn hơn 10 %, dùng để ốp tường và lát nền các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6414 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 7132 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn. 3. Hình dạng và kích thước cơ bản 3.1. Hình dạng gạch gốm ốp lát tráng men được mô tả theo TCVN […]

TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tile, group BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước từ lớn hơn 6 % đến 10 %, dùng để ốp tường hoặc lát nền các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử TCVN 7132 : 2002 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, các đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn. 3. Hình dạng và kích thước cơ bản 3.1. Hình […]

TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6598:2000 NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – TRƯỜNG THẠCH Raw material for construction ceramics – Feldspar Lời nói đầu TCVN 6598:2000 do ban kỹ thuật TCVN/TC 189 “Sản phẩm gốm xây dựng” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – TRƯỜNG THẠCH Raw material for construction ceramics – Feldspar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho trường thạch đã qua gia công làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng như: sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, gạch granit nhân tạo… Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6533:1999 Vật liệu chịu […]

TCVN 6598:2000 NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m3 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6355-1: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ nén; TCVN 6355-2: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ uốn; TCVN 6355-3: 1998 Gạch Xây- Xác định độ hút nước; TCVN 6355-5: 1998 Gạch Xây- Xác định khối lượng thể tích; TCVN 6355-7: 1998 Gạch Xây- Xác định vết tróc do vôi. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 1451:1998 tại đây:

TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNGTIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6065:1995 GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN Cement floor tiles Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch hoa lát nền dùng để trang trí nội thất các công trình xây dựng, sản xuất theo phương pháp ép bán khô của hỗn hợp xi măng, cát vàng, đá dăm hoặc xỉ. Bề mặt gạch được trang trí một lớp vữa xi măng trắng, bột màu và các phụ gia hoàn thiện khác. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 139: 1991 Cát tiêu chuẩn để thử xi măng; TCVN 248: 1986 Gạch xây – Phương pháp xác định độ hút nước. Kích thước cơ bản 3.1. Gạch xi măng lát nền có dạng chủ yếu là hình vuông. Kích thước cơ bản của gạch và sai lệch kích thước được quy định như sau: Chiều dài cạnh: 200mm  0,5mm. Chiều dày: 16mm, 18mm và […]

TCVN 6065:1995 GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2119:1991 ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ NUNG VÔI XÂY DỰNG Calcium carbonate rocks for lime production in construction Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2119: 1977 Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá canxi cacbonat khai thác tại các mỏ đá vôi dùng để nung vôi xây dựng. 1. Yêu cầu kĩ thuật 1.1. Đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng thường có mầu đen, xanh xám, xám tro…,có vân, có cấu trúc mịn. 1.2. Tuỳ theo loại lò và nhiên liệu, kích thước đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng được quy định từ 80 đến 180 mm. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 2119:1991 tại đây:

TCVN 2119:1991 ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ NUNG VÔI XÂY DỰNG