Tiêu chuẩn vật liệu chống thấm và sơn

Tiêu chuẩn vật liệu chống thấm và sơn: Vật liệu chống thấm – sơn Bitum cao su. Băng chắn nước dùng trong mốI nốI công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng. Tấm trảI chống thấm trên cơ sở Bitum biến tính. Vật liệu chống thấm trong xây dựng – Phân loại. Vật liệu chống thấm sơn nhũ tương bitum polime. Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch – Yêu cầu kỹ thuật. Vật liệu cách nhiệt – Phân loại. Bitum – Yêu cầu kỹ thuật. Bột bả tường. Sơn xây dựng – Phân loại. Bột màu xây dựng xanh crom ôxit.


tieu-chuan-son-trong-xay-dung-2
Sản phẩm sơn xây dựng là một trong những sản phẩm quan trọng của ngành hoá chất công nghiệp. Sơn được sử dụng phổ biến và rất cần thiết cho các công trình xây dựng với rất nhiều mục đích khác nhau trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Để thuận lợi cho việc sử dụng sơn vào từng mục đích cụ thể một cách hợp lý và có hiệu quả cao, nhà nước đã ban hành ra các hệ thống tiêu chuẩn sơn trong xây dựng. Để biết thêm thông tin cụ thể và chính xác, mời bạn đọc tham khảo ngay bài viết sau đây của chúng tôi. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn sơn trong xây dựng Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại sơn dùng để trang trí, bảo vệ các kết cấu và bề mặt các mẫu nhà đẹp. Thuật ngữ và định […]

Hệ thống tiêu chuẩn sơn trong xây dựng đạt chuẩn ...


Chống thấm bề mặt có vai trò quan trọng giúp nâng cao hiệu quả chống thấm
Tiêu chuẩn chống thấm trong thiết kế nhà đẹp xây dựng công trình có vai trò như một thước đo mẫu giúp những người thi công dễ dàng chọn vật liệu, xây dựng kế hoạch thi công và hình dung trước công trình xây dựng. Hiện nay có những thay đổi nào về tiêu chuẩn đó? Mời bạn cùng theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây. 1. Tổng hợp các loại vật liệu chống thấm hiện nay Hiện nay, dựa trên tính chất cũng như đặc điểm, vật liệu chống thấm thường được chia thành 3 nhóm chính: theo nguồn gốc, trạng thái và nguyên lý chống thấm. Các vật liệu chống thấm phân theo nguồn gốc Theo nguồn gốc thì vật liệu chống thấm lại được chia thành 3 loại nhỏ: + Theo nguồn gốc vô cơ: gồm những vật liệu mang gốc xi măng, bitum,… Những […]

Tiêu chuẩn chống thấm mới nhất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9404:2012 SƠN XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Paint for construction – Classification   Lời nói đầu TCVN 9404:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 321:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9404:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SƠN XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Paint for construction – Classification Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại sơn dùng để trang […]

TCVN 9404:2012 SƠN XÂY DỰNG – PHÂN LOẠITIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9065 : 2012 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM Waterproofing materials – Emulsified bitumen paints Lời nói đầu TCVN 9065:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 368:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật. TCVN 9065:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM Waterproofing materials – Emulsified bitumen paints Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với […]

TCVN 9065:2012 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6557:2000 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO SU Waterproofing materials – Rubber-bitumen paint 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn bitum cao su làm vật liệu chống thấm các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2090 – 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản. TCVN 2091 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 2092 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy. TCVN 2094 – 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng. TCVN 2095- 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ phủ. TCVN 2099 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng. TCVN 3121 – 79 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý. TCVN 4879 – […]

TCVN 6557:2000 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5696:1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT Building Pigment – Chrome oxide Green LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5696:1992 do Viện vật xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng trình duyệt và được Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành theo quyết định số 105/QĐ ngày 8 tháng 12 năm 1992. BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT Building Pigment – Chrome oxide Green Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột màu xanh crom oxit có thành phần chủ yếu là crom (III) oxit Cr2O3 ở dạng bột khô, mịn, màu xanh lá cây đậm, không trộn lẫn với các chất màu vô cơ, hữu cơ hoặc chất độn khác, dùng để sản xuất gạch lát nền, granitô, sơn vôi…trong ngành xây dựng. YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1. […]

TCVN 5696:1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT