Tiêu chuẩn thép và kim loại

Tiêu chuẩn thép và kim loại: Thép cốt bêtông cán nóng. Thép cácbon cán nóng, thép cacbon kết cấu thống thường, thép cacbon kết cấu chất lượng tốt. Thép cán nóng, Thép kết cấu hợp kim thấp, Thép tấm mỏng lợp nhà, mạ kẽm và rửa axit Cỡ thông số kích thước. Thép tấm mỏng lợp nhà, Thép băng cán nóng. Thép góc cạnh đều cán nóng – cỡ, Thông số kích thước. Thép thanh cán nóng, Thép cốt bêtông dự ứng lực, thép cốt thép bêtông. Thép tấm kết cấu cán nóng. Thép băng kết cấu cán nóng. Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp. Nhôm, hợp kim định hình dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm.


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-1: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN Steel for the reinforcement of concrete – Part 1: Plain bars 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép mác CB240T và CB300T. Phương pháp sản xuất do nhà sản xuất quyết định. Chú thích: Chữ “CB” đầu tiên là viết tắt của từ cốt bê tông. Ba chữ số tiếp theo thể hiện giá trị đặc trưng được quy định của giới hạn chảy trên. Ký hiệu cuối cùng “T” là viết tắt của thép thanh tròn trơn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được cung cấp ở dạng thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thép thanh tròn trơn dạng cuộn và các sản phẩm được […]

TCVN 1651-1: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-3: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM Steel for the prestressing of concrete – Part 3: Quenched and tempered wire 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho các loại dây thép tròn được chế tạo từ thép tôi và ram có độ bền cao, có bề mặt trơn, vằn, có rãnh khía hoặc có vết ấn. Dây thép được cung cấp dưới dạng các cuộn theo qui định của TCVN 6284-1 : 1997. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934 – 1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung. ISO 7801 : 1984 Vật liệu kim loại – Dây – Thử uốn lại hoàn toàn. TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép thanh cốt thép bê tông – […]

TCVN 6284-3: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 2: THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete – Part 2: Ribbed bars   Lời nói đầu TCVN 1651-2: 2008 thay thế cho TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-2: 2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-2: 2007; JIS 3112: 2004 và GB 1499:1998. TCVN 1651-2: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1: Thép thanh tròn trơn; – Phần 2: Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1- 2000): Lưới thép hàn. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ […]

TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2000 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN Steel for the reinforcement of concrete – Part 3: Welded fabric   Lời nói đầu TCVN 1651-3: 2008 thay thế cho TCVN 6286:1997. TCVN 1651-3: 2008 tương đương có sửa đổi với ISO 6935-3 : 1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000. TCVN 1651-3: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1 : Thép thanh tròn trơn. – Phần 2 : Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3:1992, Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn. THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN […]

TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 THÉP CỐT BÊ TÔNG ...


TCVN 7698-3:2007 ỐNG THÉP VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT – PHẦN 3 – ĐẦU NỐI ỐNG CÓ MẶT CẮT NGANG TRÒN Steel tubes and fittings – Symbols for use in specifications – Part 3 – Tubular fittings with circular cross-section Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu sử dụng trong phần đặc tính kỹ thuật dùng cho các đầu nối ống và các phụ tùng liên quan, với mục đích tiêu chuẩn hóa và thuận tiện trong sử dụng. Ký hiệu cơ bản D – đường kính ngoài danh nghĩa P – áp suất T – chiều dày danh nghĩa Mu – đơn vị khối lượng Ký hiệu về điều kiện làm việc DN – kích thước danh nghĩa PN – áp suất danh nghĩa PS – áp suất làm việc TS – nhiệt […]

TCVN 7698-3:2007 ỐNG THÉP VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-1 : 2006 (ISO 657-1 : 1989); THÉP HÌNH CÁN NÓNG – PHẦN 1: THÉP GÓC CẠNH ĐỀU – KÍCH THƯỚC Hot-rolled steel sections Part 1: Equal – leg angles – Dimensions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép góc cạnh đều cán nóng Tài liệu viện dẫn TCVN 7571-5 : 2006 (ISO 657-5 : 1976), Thép hình cán nóng – Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều – Dung sai hệ mét và hệ insơ. Kích thước 3.1. Kích thước của thép góc cạnh đều cho trong Bảng 1. Các kích thước ưu tiên được in đậm 3.2. Bán kính lượn trong cho trong Bảng 1 chỉ để tham khảo. 3.3. Bán kính lượn cạnh không được qui định, và khi cần thiết, do các bên thỏa thuận. Đặc tính của mặt cắt Khối lượng, diện […]

TCVN 7571-1 : 2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG – ...