Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt thiết bị thông gió, điều hoà không khí, sưởi ấm, âm thanh

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt thiết bị thông gió, điều hoà không khí, sưởi ấm, âm thanh: Hệ thống thông gió – điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo – lắp đặt – nghiệm thu. Tiêu chuẩn thiết kế Thông gió, Điều tiết không khí, Sưởi ấm. Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc, xây dựng. Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp. Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC Sound studio – Technical specifications for room acoustics Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể và lập thể. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với việc thiết kế cải tạo các Stuđiô hiện có và các công trình có sẵn thành Stuđiô âm thanh. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 4511:1988 1. Thể tích của phòng Thể tích của phòng cho các loại Stuđiô sau khi đã được xử lí âm thanh, tuỳ theo chức năng phòng, được quy định trong bảng 1. Thể tích của các phòng chưa xử lí âm thanh phải được chọn lớn hơn so với số […]

TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4611:1988 Nhóm H  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ƯỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP System of documents for building design – Conventional symbols for lifting transport equiment in indstrials Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2238:1977 “Tài liệu thiết kế. Kí hiệu thiết bị vận chuyển trong nhà công nghiệp Quy định chung 1.1.   Tiêu chuẩn này qui định các kí hiệu về thiết bị vận chuyển nhà công nghiệp để thể hiện bản vẽ xây dựng trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo ở các giai đoạn thiết kế. 1.2.   Các kí hiệu phải vẽ theo tỉ lệ bản vẽ 1.3.   Sức tải của các thiết bị vận chuyển tính bằng kilô Niutơn (KN). Khẩu độ hoặc tầm với của thiết bị tính bằng (m) 1.4.   Những kí hiệu qui […]

TCVN 4611:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...