Tiêu chuẩn thiết kế và lắt đặt chiếu sáng công trình

Tiêu chuẩn thiết kế và lắt đặt chiếu sáng công trình: Kỹ thuật chiếu sáng – Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn thiết kế Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp. Chiếu sáng nhân tạo. Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công tình công nghiệp. Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường – Đường phố – Quảng trường đô thị. Đèn điện chiếu sáng đường phố. Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN LẮP CHÌM TRONG ĐẤT Luminaires – Part 2-13: Particular requirements – Ground recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-13 : 2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-13:2012; TCVN 7722-2-13 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ […]

TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-12 : 2013 IEC 60598-2-12 : 2006 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN NGỦ CẮM VÀO Ổ CẮM NGUỒN LƯỚI Luminaires – Part 2-12: Particular requirements – Mains socket-outlet mounted nightlights Lời nói đầu TCVN 7722-2-12:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-12:2006 TCVN 7722-2-12:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần […]

TCVN 7722-2-12 : 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-12: YÊU ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 333:2005 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure-Design standard      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 95: 1983 – Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng. Các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị được hiểu bao gồm các thành phần sau: – Các công trình đô thị: Điểm đỗ giao thông công cộng ngoài trời; đường, […]

TCXDVN 333:2005 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG ...TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 16:1986 (TCVN 16) CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG Artificial lighting in civil works Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lí hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và công trình công cộng. Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng các công trình dân dụng đặc biệt (công trình ngầm xưởng phim, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển nhà ga, sân bay v. v…), công trình công nghiệp, các phương tiện giao thông, kho tàng… Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng dùng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa ở phụ lục l Quy định chung 1.1. Được phép sử […]

TCXD 16:1986 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH DÂN ...