Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, Danh mục tiêu chuẩn. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ. Bản vẽ các kết cấu kim loại. Công trình biển cố định Thiết kế kết cấu thép. Công trình biển cố định – Kết cấu hợp kim nhôm. Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏI bị ăn mòn. Đường ống chính dẫn khí đốt – Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất – Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn. Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – kết cấu thép – kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2234:1977: tài liệu thiết kế – thiết lập bản vẽ kết cấu thép.      Quy định chung 1.1.      Tiêu chuản này áp dụng để thể hiện các bản vẽ kết cấu thép trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo, ở các giai đoạn thiết kế. 1.2.      Ngoài  những  điều  quy  định  trong  tiêu  chuẩn  này  phải  tuân  theo  những  quy  định trong   các   tiêu   chuẩn   TCVN   2:   1974;   TCVN   12:1974   “tài   tiệu   thiết   kế”; TCVN95:1963  ”bulông”;  TCVN1091:1975  ”hàn”:TCXD 09:1972  ”tiêu  chuẩn thiết kế. Kết cấu thép” và các tiêu chuẩn có liên quan khác. 1.3.      Những kí hiệu quy ước chung về loại vật liệu thép và các dạng liên kết trong kết cấu […]

TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng ...