Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở và công trình công cộng

Tiêu chuẩn thiết kế Nhà, Căn hộ, Nhà ở liên kế, Nhà cao tầng, Công trình công cộng, Trường đại học, Trường trung học chuyên nghiệp, Trường dạy nghề, Trường học phổ thông, Trường mầm non, Trụ sở cơ quan, Nhà văn hóa thể thao, Công trình thể thao-Sân thể thao, Công trình thể thao, Bệnh viện đa khoa, Rạp chiếu bóng, nhà hát – Phòng khán giả, Khách sạn, Chợ… Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở và công trình công cộng được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


tiêu chuẩn xây dựng nhà liên kế
Tiêu chuẩn xây dựng nhà liên kế áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ. Các ngôi nhà được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị. Hãy cùng tìm hiểu những tiêu chuẩn xây dựng nhà liên kế hiện nay. Định nghĩa nhà liên kế Nhà ở liền kề hay còn gọi là nhà liên kế là loại nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng. Các ngôi nhà được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau. Thiết kế nhà có chiều rộng nhỏ hơn so với chiều sâu (chiều dài) của nhà. Dãy nhà cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị. Các tiêu chuẩn xây dựng nhà […]

Nhà liên kế là gì? Các tiêu chuẩn xây dựng ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures      Lời nói đầu TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9362:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Iường Chất ượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn […]

TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4451:2012 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dewllings – Basic principles for design Lời nói đầu TCVN 4451:2012 thay thế TCVN 4451:1987. TCVN 4451:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4451:1987 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4451:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dewllings – Basic principles for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này […]

TCVN 4451:2012 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8793:2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Primary school – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 8793 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984. TCVN 8793 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TRƯỜNG TIỂU HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Primary school – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học. Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, lớp tiểu học trong trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú, trường chuyên […]

TCVN 8793:2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ Kindergarten – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984 và TCXDVN 260 : 2002 TCVN 3907 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ Kindergarten – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non). Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập. Tài liệu viện […]

TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8794:2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Secondary school – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 8794 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984. TCVN 8794 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Secondary school – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học). Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc […]

TCVN 8794:2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾTCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể thao. Chú thích: Nhà văn hoá- thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở cấp quận, huyện. Đối với nhà văn hoá- thể  thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. TCVN    2748 – 1991. Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung. TCXDVN 276: 2002.  Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản thiết kế. TCVN 4250-1986.  Công trình thể thao- Sân thể thao […]

TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HÓA -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC ...


TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Phạm vi áp dụng          Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che). Chú thích: Các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong tiêu chuẩn này được viết tắt là sân thể thao. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXDVN 289: 2004. Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 288: 2004.  Công trình thể thao- Bể bơi- Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4603-1988. Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản. TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế. Quy định chung 3.1. Sân thể thao là công trình để phục vụ học tập, huấn luyện và thi […]

TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – SÂN THỂ ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 289: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SPORTING FACILITIES- SPORT BUILDING- DESIGN STANDARD LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 289: 2004 “ Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành. CÔNG TRÌNH THỂ THAO- NHÀ THỂ THAO- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. SPORTING FACILITIES – SPORT BUILDING- DESIGN STANDARD. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy, huấn luyện và thi đấu). Nhà thể thao được sử dụng cho các môn sau đây: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, thể dục dụng cụ, võ, vật, quần vợt, […]

TCXDVN 289: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ ...TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 288:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- BỂ BƠI- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SPORTING FACILITIES – SWIMMING POOL – DESIGN STANDARD   LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 288: 2004 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó bao gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu, bể dạy bơi, bể vầy và bể hỗn hợp. Chú thích: Đối với những bể bơi có yêu cầu đặc biệt, có thể tham khảo tiêu chuẩn này và phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXDVN […]

TCXDVN 288:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – BỂ BƠI- TIÊU ...


TCXDVN 60-2003 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế School of Vocational Training – Design Standards 1.   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường dạy nghề chính qui, các cơ sở dạy nghề đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc Trung ương, Địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước quản lý trong phạm vi cả nước. Chú thích: Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng khi thiết kế nhà và công trình của trường đào tạo giáo viên dạy nghề. 2.   Tiêu chuẩn trích dẫn: –TCVN 2748-1991                Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung –TCVN 4450-1987                 Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế -TCXD 13-1991                     Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung –TCVN 4601-1988 […]

TCXDVN 60-2003 TRƯỜNG DẠY NGHỀ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 276:2003 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Public Building. Basic rules for design      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh. Chú thích: 1. Khi thiết kế các công trình công cộng như đã nêu ở trên, ngoài những qui định trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo những qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đối với từng loại công trình. 2. Các công trình công cộng xây dựng […]

TCXDVN 276:2003 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ ...