Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng

Phần 3 – Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng Việt nam hiện hành. Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


tiêu chuẩn xây dựng nhà liên kế
Tiêu chuẩn xây dựng nhà liên kế áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ. Các ngôi nhà được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị. Hãy cùng tìm hiểu những tiêu chuẩn xây dựng nhà liên kế hiện nay. Định nghĩa nhà liên kế Nhà ở liền kề hay còn gọi là nhà liên kế là loại nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng. Các ngôi nhà được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau. Thiết kế nhà có chiều rộng nhỏ hơn so với chiều sâu (chiều dài) của nhà. Dãy nhà cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị. Các tiêu chuẩn xây dựng nhà […]

Nhà liên kế là gì? Các tiêu chuẩn xây dựng ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10406 : 2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  TÍNH TOÁN HỆ SỐ TIÊU THIẾT KẾ  Hydraulic structures Calculation of design drainage coefficient Lời nói đầu  TCVN 10406 : 2015 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 1         Phạm vi áp dụng 1.1       Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán hệ số tiêu thiết kế cho các hệ thống thủy lợi (hoặc vùng tiêu) có nhiều đối tượng tiêu nước khác nhau. 1.2       Tiêu chuẩn này dùng trong thiết kế quy hoạch, đầu tư xây dựng bao gồm các xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình, hệ thống các công trình tiêu […]

TCVN 10406 : 2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TÍNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Expressway − Specifications for design Lời nói đầu TCVN 5729:2012 được biên soạn thay thế TCVN 5729:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn kỹ thuật Qui chuẩn kỹ thuật. TCVN 5729 : 2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố. ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC − YÊU CẦU THIẾT KẾ Expressway − Specifications for design Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được […]

TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU ...TCVN 4253:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic structures – Foundation of hydraulic projects – Design standard     Lời nói đầu TCVN 4253:2012 thay thế cho TCVN 4253-1886. TCVN 4253:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo – Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic structures – Foundation of hydraulic projects – Design standard Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế nền các công trình thủy công (công trình thủy lợi thủy điện, kè sông, kè biển). Khi thiết kế nền các công trình thủy công, […]

TCVN 4253:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8774:2012 AN TOÀN THI CÔNG CẦU Safe work for bridge construction     Lời nói đầu TCVN 8774 : 2012 do Bộ Giao thông Vận tải biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. AN TOÀN THI CÔNG CẦU Safe work for bridge construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi công tác trong thi công các loại cầu đường sắt, đường bộ, cầu trong Đô thị và các công trình thi công dưới nước khác trong quá trình xây dựng mới, khôi phục, sửa chữa, duy tu nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật và an toàn lao động. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi […]

TCVN 8774:2012 AN TOÀN THI CÔNG CẦU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU Hydraulic structure – Requirement for Navigation Locks Design Lời nói đầu TCVN 9144 : 2012 được chuyển đổi từ tài liệu “Chỉ dẫn thiết kế âu tàu được biên soạn trên cơ sở phát triển chương trình . 1-62 Công trình thủy lợi trên sông các quy tắc thiết kế cơ bản” theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9144 : 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn […]

TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures      Lời nói đầu TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9362:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Iường Chất ượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn […]

TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM – TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 4118:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Irrigation system – Irrigation canal design standard TCVN 4118 – 2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế được chuyển đổi từ TCVN 4118-1985 Hệ thống kênh tưới – Yêu cầu thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.   TCVN 4118:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process Lời nói đầu TCVN 9169:2012 được xây dựng từ kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho và cây thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ”. TCVN 9169:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định chọn hệ thống tưới nhỏ giọt và […]

TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – BẢN VẼ CƠ ĐIỆN – YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG  Hydraulic structures – Electro-mechanic drawing Content requirements Lời nói đầu   TCVN 9163 : 2012 Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung, được chuyển đổi từ 14TCN 170 – 2006 : Yêu cầu về nội dung bản vẽ, khung tên và bảng kê vật liệu các bản vẽ cơ điện, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9163 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ […]

TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ – DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG Hydraulic structures – Technical requirements for design of disversion channel in construction Lời nói đầu TCVN 9160 : 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng, được chuyển đổi từ 14TCN 57-88 :Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9160 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy […]

TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4451:2012 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dewllings – Basic principles for design Lời nói đầu TCVN 4451:2012 thay thế TCVN 4451:1987. TCVN 4451:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4451:1987 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4451:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dewllings – Basic principles for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này […]

TCVN 4451:2012 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ ...