Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công kết cấu thép

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công kết cấu thép


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9276:2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG Protective paint systems for steel structures – Standard Guide for Painting Inspectors     Lời nói đầu TCVN 9276:2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và công bố SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG Protective paint systems for steel structures – Standard Guide for Painting Inspectors Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này đưa ra trình tự hướng dẫn kiểm tra giám sát quá trình thi công sơn phủ bảo vệ kết cấu thép. 1.2. Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn liên quan đến công […]

TCVN 9276:2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5017-2 : 2010 ISO 857-2 : 2005 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VẢY MỀM, HÀN VẢY CỨNG VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN Welding and allied processes – Vocabulary – Part 2: Soldering and brazing processes and related terms Lời nói đầu TCVN 5017-2 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 857-2 : 2005. TCNV 5017-2 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 5017-2 : 2010 (ISO 857) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng bao gồm 2 phần: – Phần 1 (ISO 857-1 : 1998): Các quá trình hàn kim loại. – Phần 2 (ISO 857-2 : 2005): Các […]

TCVN 5017-2 : 2010 ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5017-1:2010 ISO 857-1:1998 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN – TỪ VỰNG – PHẦN 1: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN KIM LOẠI Welding and allied processes – Vocabulary – Part 1: Metal welding processes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các quá trình hàn kim loại và các thuật ngữ liên quan. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). ISO 4063 : 1998, Welding and allied processes – Nomenclature of processes and reference numbers (Hàn và các quá trình có liên quan […]

TCVN 5017-1:2010 ISO 857-1:1998 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7296 : 2003 ISO 13920 : 1996 HÀN – DUNG SAI CHUNG CHO CÁC KẾT CẤU HÀN – KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC – HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ Welding – General tolerances for welded constructions – Dimensions for lengths and angles – Shape and position Lời nói đầu TCVN 7296 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 13920 : 1996. TCVN 7296 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC1 Những vấn đề chung và cơ khí biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 […]

TCVN 7296 : 2003 HÀN – DUNG SAI CHUNG CHO ...