Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công

Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công


tieu-chuan-dinh-muc-may-moc-thiet-bi-1
Việc sử dụng máy móc, trang thiết bị văn phòng được quy định trong hệ thống văn bản pháp luật và thực hiện trên thực tế từ lâu. Vậy quy định tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị là gì và nguyên tắc áp dụng như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. Quy định chung về tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị cải tạo văn phòng làm việc. 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ. 3. Căn cứ quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với […]

Tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9159 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHỚP NỐI BIẾN DẠNG – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures – Joint deformation – Requirements for construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu, được chuyển đổi từ 14TCN 90 -1995 Công trình thủy lợi – Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9159 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai […]

TCVN 9159 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHỚP ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA System of technical maintenance and repair of construction machinery. Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4056 : 2012 thay thế TCVN 4056 : 1985 TCVN 4056 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4056 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4056 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa […]

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4203 : 1986 DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG XÂY DỰNG – DANH MỤC Tools in building – list Tiêu chuẩn này áp dụng cho năm nghề trong ngành xây dựng cơ bản; xây dựng; nề; bê tông; cốt thép; quét vôi, sơn. Danh mục dụng cụ được sắp xếp theo từng nghề. Trong mỗi nghề các dụng cụ được sắp xếp thành nhóm theo công dụng và tính chất làm việc. Những dụng cụ khác nhau về công dụng và tính chất làm việc được sắp xếp vào nhóm riêng. Đối với hai nghề nề và bê tông vì nhiều dụng cụ có công dụng và tính chất làm việc giống nhau nên được sắp xếp vào một nhóm. Trong tiêu chuẩn này kí hiệu các dụng cụ này được viết thành hai nhóm số và một nhóm chữ ngăn cách nhau bằng dấu gạch […]

TCVN 4203 : 1986 DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG XÂY ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA System of technical maintenance and repair of building plants. Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm chính trong lĩnh vực bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng (sau đây gọi tắt là máy). Những thuật ngữ và định nghĩa này được sử dụng trong các tiêu chuẩn, qui phạm của Nhà nước, ngành, sách báo và các tài liệu khoa học kỹ thuật. Thuật ngữ và định nghĩa Thuật ngữ Viết tắt Định nghĩa Tên không nên dùng Sơ đồ giải thích I. Khái niệm chung 1.1. Bảo dưỡng kĩ thuật BD   Tập hợp các biện pháp kĩ thuật nhằm duy trì máy luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt […]

TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ ...