Thuật ngữ – Phân loại công trình và các thông số thiết kế

TDXD Thuật ngữ – Phân loại công trình và các thông số thiết kế. Thuật ngữ và chỉ dẫn trong xây dựng. Phân loại công trình và các thông số thiết kế được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4391:2009 KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG Hotel – Classification      Lời nói đầu TCVN 4391: 2009 thay thế TCVN 4391:1986 TCVN 4391:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 “Du lịch và các dịch vụ có liên quan” biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu tối thiểu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.      2. Thuật ngữ 2.1. Khách […]

TCVN 4391:2009 KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics – Allowable noise levels at workplace Lời nói đầu TCVN 3985:1999 thay thế TCVN 3985: 1985. TCVN 3985:1999 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 42 “Âm học”   biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics ư Allowable noise levels at workplace. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng 1.1   Tiêu chuẩn này quy định mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc chịu ảnh hưởng của tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất và cơ quan. 1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mức ồn phát sinh trong quá trình làm việc do các loại máy […]

TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5949: 1998 ÂM HỌC – TIẾNG ỒN KHU VỰC CÔNG CỘNG VÀ DÂN CƯ – MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP Acoustics – Noise in public and residental areas Maximum permited noise level Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định mức ồn tối đa cho phép tại các khu công cộng và dân cư. Tiếng ồn nói trong tiêu chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không  phân biệt loại nguồn gây ồn. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mọi hoạt động có thể gây ồn trong khu công cộng và dân cư Tiêu chuẩn này không  quy định mức ồn bên trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau đây được áp dụng cùng với tiêu chuẩn […]

TCVN 5949: 1998 ÂM HỌC – TIẾNG ỒN KHU VỰC ...TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 204:1998 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI Protection of buildings – Prevention and protection from subterranean termites for bulding under construction      1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, trừ các công trình đê đập và cây trồng, có sử dụng vật liệu gốc xenlulô làm trang trí trong và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực, hoặc có chứa, lưu trữ trưng bày các vật liệu, tư liệu, thành phẩm có gốc xenlulô. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu biện pháp phòng chống mối ngay từ khâu khảo sát thiết kế, thi công xây dựng mới hoặc thi công xây dựng cải tạo. Tiêu chuẩn này không bao gồm biện pháp xử lí đối với nhà, công trình đang sử dụng bị […]

TCXD 204:1998 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHÒNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5713:1993 PHÒNG HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ – YÊU CẦU VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG Classrooms of basic general school – Requirements of school hygiene TCVN 5713:1993 là bắt buộc áp dụng TCVN 5713:1993 quy định các yêu cầu cơ bản về vệ sinh học đường đối với phòng học thường của trường phổ thông cơ sở. Phòng học không được bố trí ở tầng hầm, tầng nửa hầm hay tầng áp mái Mức ồn cho phép không quá55dba.Tường ngăn giữa các phòng học không được xây lửng và đảm bảo cách âm. Phòng học phải được thông gió tự nhiên, đảm bảo vừa thoáng mát về mùa hè vừa kín ấm về mùa đông. Phòng học phải được chiếu sáng tự nhiên trực tiếp. Hướng lấy ánh sáng tự nhiên chủ yếu phải từ phía tay trái học sinh. Được phép lấy ánh sáng […]

TCVN 5713:1993 PHÒNG HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2748:1991 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – NGUYÊN TĂC CHUNG Classification of buiding – General principles Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 :78 “ Phân cấp nhà và công trình – nguyên tắc cơ bản ” Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi… nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kĩ thuật hợp lí khi thiết kế hoạch đầu tư xây dựng. Quy định chung 1.1. Công trình xây dựng được chia thành nhiều cấp trên cơ sở chức năng, tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của chúng. 1.2. Quy định cấp công trình xây dựng phải dựa theo hai yếu tố : a) Chất lượng sử dụng […]

TCVN 2748:1991 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – NGUYÊN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC Agricultural buildings – Geometrical parameters Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà nông nghiệp một tầng và nhiều tầng và phù hợp với tiêu chuẩn “Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”. Tiêu chuẩn này quy định bước mô đun và chiều cao mô đun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ mô đun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu: – Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác; – Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt, và thiết kế thức nghiệm của ngôi nhà; – Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và […]

TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC