Tiêu chuẩn, phương pháp thử vật liệu chịu lửa

Tiêu chuẩn, phương pháp thử vật liệu chịu lửa


TCXDVN 298: 2003 Cấu kiện và các bộ phận của công trình Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương Pháp tính toán Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính nhiệt trở và độ truyền nhiệt của các cấu kiện và các bộ phận của công trình, trừ các cửa đi, cửa sổ và các bộ phận khác có lắp kính, các cấu kiện có liên quan đến việc truyền nhiệt xuống đất, các cấu kiện mà không khí lọt qua được. Phương pháp tính được dựa trên độ truyền nhiệt thiết kế thích hợp hoặc nhiệt trở của vật liệu và các sản phẩm có liên quan. Phương pháp này áp dụng cho các cấu kiện và các bộ phận của công trình bao gồm các lớp chịu nhiệt đồng nhất (kể cả các lớp không khí). Tiêu chuẩn này cũng quy định phương pháp gần đúng có […]

TCXDVN 298: 2003 Cấu kiện và các bộ phận của ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 177:1986 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Refractory materials – Method for determination of specific mass Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 177 : 1965 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng cho vật liệu (bao gồm sản phẩm và nguyên liệu). Thiết bị thử Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; Bình khối lượng riêng dung tích 25ml Cân phân tích có độ chính xác 0,001g; Phụ tùng cân thủy tĩnh của cân phân tích (hình 1) Cốc có độ chảy tràn; Bình hút ẩm; Thiết bị hút chân không; Chuẩn bị mẫn thử 2.1. Mẫu từ sản phẩm vài miếng mẫu sao cho mặt của miếng mẫu là mặt ngoài của sản phẩm và tổng khối lượng các miếng khoảng 150g. Sau đó nghiền nhỏ thành hạt 2mm và […]

TCVN 177:1986 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...