Tiêu chuẩn, phương pháp thử kim loại, thép, mối hàn

Tiêu chuẩn, phương pháp thử kim loại, thép, mối hàn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system Lời nói đầu TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo đồng bộ để đánh giá khả năng làm việc của thép thanh dự ứng lực với các đai ốc sử dụng trong kết cấu dự ứng lực. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là […]

TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8163: 2009 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN Steel for the reinforcement of concrete – Threaded coupler splice Lời nói đầu TCVN 8163 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Sao Việt, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN Steel for the reinforcement of concrete – Threaded coupler splice   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, ống ren dùng để nối thép cốt và mối nối thép cốt bê tông bằng ống ren trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy […]

TCVN 8163: 2009 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-1:2007;   TCVN 257-2:2007 ISO 6508-1 : 2005     ISO 6508-2 : 2005 TCVN 257-3:2007 ISO 6508-3:2005 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL Metallic materials – Rockwell hardness test Mục lục TCVN 257-1:2007 ISO 6508-1: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-2: 2007 ISO 6508-2: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-3: 2007 ISO 6508-3: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Lời […]

TCVN 257-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-2:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN MÁY THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metalic materials – Rockwell hardness test – Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp kiểm định máy thử dùng để xác định độ cứng Rockwell (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) phù hợp với TCVN 257-1 Tiêu chuẩn này qui định phương pháp trực tiếp để kiểm tra các chức năng chính của máy thử và phương pháp gián tiếp thích hợp để kiểm tra toàn bộ hoạt động của máy thử. Phương pháp gián tiếp có thể được sử dụng để […]

TCVN 257-2:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 3 : Calibration of reference block (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn tấm chuẩn được dùng để kiểm định gián tiếp máy thử độ cứng Rockwell ( thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) theo quy định trong TCVN 257-2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm […]

TCVN 257-3:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 197: 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG Metallic materials – Tensile testing at ambient temperature 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và xác định các đặc tính cơ học ở nhiệt độ thường. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2245: 1999 (ISO 286-2 : 1988) Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – Phần 2: Bảng cấp dung sai tiêu chuẩn và sai lệch giới hạn đối với lỗ và trục TCVN 4398 : 2001 (ISO 377 : 1997) Thép và sản phẩm thép – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử cơ tính ISO 2566-1: 1984 Steel – Conversion of elongation values – Part 1: Carbon and low alloy steels. Thép – Sự chuyển đổi của giá trị giãn dài – Phần 1: Thép cácbon và thép hợp […]

TCVN 197: 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6361: 1998 CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ Fastener – Fetter drive screws Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định kích thước và yêu cầu kỹ thuật của các loại vít gỗ có ký hiệu quy ước từ số 2 đến số 18 và chiều dài vít đến 120 mm. Tiêu chuẩn trích dẫn – TCVN 256 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Brinen. – TCVN 257 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven. – TCVN 258 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Vicke. Kích thước cơ bản 3.1. Kích thước cơ bản của các loại vít đầu chìm theo chỉ dẫn trên hình 1 và bảng 1. 3.2. Kích thước cơ bản của vít chìm đầu chỏm cầu theo chỉ dẫn trên hình […]

TCVN 6361: 1998 CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ