Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ

Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Phân loại cháy. An toàn cháy, An toàn nổ, Phòng cháy, Thiết bị phòng cháy chữa cháy, Phòng cháy – Chống cháy cho nhà và công trình –Yêu cầu thiết kế. Hệ thống chữa cháy, Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy, Hệ thống báo cháy tự động, Thiết bị chữa cháy – trụ nước chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy – hệ thống Sprinkler tự động, Chữa cháy, bình chữa cháy xách tay – tính năng và cấu tạo. Chữa cháy-Xe đẩy chữa cháy – tính năng và cấu tạo.


QCVN06:2022/BXD
Thông tư số 06/2022/TT-BXD về việc ban hành QCVN06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023 và thay thế QCVN06:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. I. Một số điểm sửa đổi, bổ sung chính: Một số nội dung chính trong QCVN06:2022/BXD được sửa đổi, bổ sung so với QCVN06:2021/BXD bao gồm: II. Ảnh hưởng của các cập nhật, thay đổi QCVN06:2022/BXD đến công trình, dự án xây dựng từ năm 2023: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng (khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng sau đây gọi chung là nhà); Phân loại kỹ thuật về cháy cho vật liệu […]

Một số nội dung mới của QCVN 06:2022/BXD – Quy ...


quan-ca-phe-co-can-giay-phep-phong-chay-chua-chay-3
Mô hình kinh doanh quán cafe hiện nay đang cực kỳ phát triển bởi yếu tố ổn định, thu hút khách hàng, đem về nguồn lợi nhuận cao. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi ghé thăm quán thì nhà nước yêu cầu các quán cafe phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Vậy kinh doanh quán cà phê có cần giấy phép phòng cháy chữa cháy không? Mời bạn đón đọc bài viết này để tim hiểu thông tin cần thiết. Tìm hiểu về giấy phép PCCC quán cafe Trước khi trả lời cho câu hỏi: “Quán cà phê có cần giấy phép phòng cháy chữa cháy hay không?”, chúng ta cần hiểu khái quát khái niệm của loại giấy phép này. Theo đó, giấy phép PCCC được hiểu là một trong những giấy tờ do cơ quan nhà nước có […]

Mở quán cà phê có cần giấy phép phòng cháy ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG – THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Lời nói đầu TCVN 3991 : 2012 thay thế TCVN 3991 : 1985. TCVN 3991 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG – THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa […]

TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 :  2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Lời nói đầu TCVN 4878 : 2009 thay thế TCVN 4878:1989 TCVN 4878 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3941:2007. TCVN 4878 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại các đám cháy thành năm loại theo bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Việc phân loại này đặc biệt có ích trong việc lựa chọn phương tiện chữa cháy. Định nghĩa và […]

TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 : 2007 PHÒNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3255:1986 Nhóm T AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG Explosion safety- General requirements Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3255: 1979. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản, trong đó có các chất có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm nổ. Riêng đối với các quá trình sản xuất đặc biệt như mỏ; sản xuất, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ v.v… ngoài tiêu chuẩn này, cần phải có các tiêu chuẩn riêng.      1. Những quy định chung 1.1..An toàn nổ cho các quá trình sản xuất phải được đảm bảo bằng các biện pháp tổ chức và kĩ thuật, phòng ngừa nổ và bảo vệ nổ. 1.2. Những yếu tố đặc tnưng cho tính nguy hiểm nổ bao gồm: áp suất lớn nhất […]

TCVN 3255:1986 AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN TOÀN Fire protection – Safety signs Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ các tình huống cần thiết., để chỉ báo cụ thể và rõ ràng vị trí và đặc tính của: a) Các phương tiện báo động cháy và các phương tiện điều khiển bằng tay; b) Các phương tiện giúp thoát khỏi dám cháy; c ) Các loại phương tiện chống cháy; d) Các phương tiện ngăn ngừa đám cháy lan rộng; e) Các khu vực và các vật liệu có nguy cơ nguy hiểm cháy đặc biệt. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kí hiệu sử dụng trong các bản đồ và sơ đồ thuộc ISO 6790 (TCVN 5040: 1989). Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 6309: […]

TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7278-2:2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY – PHẦN 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY ĐỘ NỞ TRUNG BÌNH VÀ CAO DÙNG PHUN LÊN BỀ MẶT CHẤT LỎNG KHÔNG HÒA TAN ĐƯỢC VỚI NƯỚC Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 2: Specification for medium and high expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các tính chất và hiệu quả cần thiết của chất tạo bọt chữa cháy dạng lỏng dùng để tạo ra bọt chữa cháy độ nở trung bình và/hoặc cao nhằm kiểm soát, dập tắt và ngăn chặn việc cháy lại của các đám cháy chất lỏng cháy không hòa tan được với nước. Hiệu quả dập cháy tối thiểu trong đám cháy thử phải được quy định. Tiêu chuẩn trích […]

TCVN 7278-2:2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7278-1:2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY ĐỘ NỞ THẤP DÙNG PHUN LÊN BỀ MẶT CHẤT LỎNG CHÁY KHÔNG HÒA TAN ĐƯỢC VỚI NƯỚC Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 1: Specification for low expansion foam concentrates for top application to water – immiscible liquids 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các tính chất và hiệu quả cần thiết của chất tạo bọt chữa cháy dạng lỏng dùng để tạo ra bọt chữa cháy độ nở thấp nhằm kiểm soát, dập tắt và ngăn chặn việc cháy lại của các đám cháy chất lỏng cháy không hòa tan được với nước. Hiệu quả dập cháy tối thiểu đám cháy thử phải được quy định. Các chất tạo bọt này thích hợp cho việc sử dụng phun lên bề […]

TCVN 7278-1:2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5684:2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU CHUNG Fire safety for petroleum and petroleum products facilities – General requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hầm; các công trình khai thác và chế biến dầu thô; các kho chứa hoá chất gốc dầu mỏ. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254 : 1989 An toàn […]

TCVN 5684:2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7026:2002 ISO 7165:1999 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY – TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – Portable fire extinguishers – Performance and construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chủ yếu để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của các bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chữa cháy khi nạp đầy có khối lượng tổng lớn nhất là 20 kg. Chú thích – Trong một số trường hợp, có thể chấp nhận các bình chữa cháy có khối lượng tổng khi đã nạp đầy tới 25 kg. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 3130 : 1975 Determination of moisture content for physical and mechanical tests (Gỗ – Xác định hàm lượng ẩm cho các thử nghiệm vật lý và cơ học). TCVN 4878:1989 (ISO 3941:1977) […]

TCVN 7026:2002 ISO 7165:1999 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2622:1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – YÊU CẦU THIẾT KẾ Fire prevention and protection for buildings and structures – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy (viết tắt là PCCC) khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng. Khi thiết kế nhà và công trình ngoài việc tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các quy định có liên quan […]

TCVN 2622:1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040:1990 ISO 6790:1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY –  KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRÊN SƠ ĐỒ PHÒNG CHÁY – YÊU CẦU KĨ THUẬT Fire prevention and protection equipments – Graphical symbols used for protection schemes – Specifications Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật và trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy và những phương tiện thoát nạn trên các bản vẽ thiết kế, xây dựng, phục hồi hay cấp giấy chứng nhận cho những vụ hỏa hoạn. Tiêu chuẩn này quy định những hình dáng hình học của những kí hiệu cơ bản sao cho phân biệt được từng loại thiết bị phòng cháy và chống cháy, đồng thời cũng quy định những kí […]

TCVN 5040:1990 ISO 6790:1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA ...