Tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất thi công xây dựng

Tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất thi công xây dựng


tieu-chuan-chong-set-cho-cong-trinh-xay-dung-2
Khi khởi công bất kỳ công trình nào, chủ đầu tư đều cần phải tuân theo các tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng. Điều này nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công công trình cho đến khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng 1. Hệ thống chống sét (Lightning protection system) Toàn bộ hệ thống dây dẫn được sử dụng để bảo vệ một công trình khỏi tác động của sét đánh. 2. Bộ phân thu sét (Air termination network) Một bộ phận của hệ thống chống sét nhằm mục đích thu hút sét đánh vào nó. 3. Mạng nối đất (Earth […]

Tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng mới ...


tieu-chuan-xay-dung-hang-rao
Chúng ta thường quen với việc xây dựng hàng rào để trang trí, bảo vệ ngôi nhà, đồng thời ngăn cách nhà mình với nhà hàng xóm. Vậy xây dựng tường rào có cần quy định gì không? Tiêu chuẩn xây dựng hàng rào cụ thể ra sao? Hãy cùng chúng tôi tham khảo chi tiết tại đây. Tiêu chuẩn xây dựng hàng rào được quy định như thế nào? Tiêu chuẩn xây dựng hàng rào cho thiết kế nhà đẹp quy định tại tiểu mục 6.4 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế – Tiêu chuẩn thiết kế như sau:  Hàng rào và cổng Đối với nhà ở liên kế mặt phố, hàng rào mặt tiền phải có hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, mỹ quan, thống nhất theo quy định của từng khu vực và phải đảm bảo các yêu cầu sau: a) Hàng […]

Tiêu chuẩn xây dựng hàng rào theo quy định hiện ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-72:2010 EN 81-72:2003 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY – ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG – PHẦN 72: THANG MÁY CHỮA CHÁY Safety rules for the constructions and installation of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts – Part 72: Firefighters lifts Lời nói đầu TCVN 6396-72:2010 hoàn toàn tương đương EN 81-72:2003 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6396-72:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, gồm các phần sau: – TCVN 6395:2008, Thang máy điện – Yêu […]

TCVN 6396-72:2010 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3146:1986 TIÊU CHUẨN NÀY BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Electric welding works – General safety requirements Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3146 : 1979 và quy định những yêu cầu chung về an toàn cho công việc hàn điện trong các ngành sản xuất. Đối với công việc hàn điện trong các điều kiện đặc biệt (hàn điện trong hầm mỏ, hàn điện dưới nước ngoài các quy định này còn phải tân theo các quy định khác có liên quan. 1. Quy định chung 1.1. Công việc hàn điện có thể tổ chức cố định trong các phân xưởng ở các bãi ngoài trời có các thiết bị chuyên hàn, hoăc có thể tổ chức tạm thời ở ngay trong những công trình đang xây dựng, ở các thiết bị […]

TCVN 3146:1986 CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN – YÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4244:1986 Nhóm T TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN- QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG Code for the safe technique for crane – equipment Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho những thiết bị nâng sau: a) Máy trục; – Máy trục kiểu cần: Cần trục ôtô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục đướng sắt, cần trục công xôn, cần trục máy xúc; – Máy trục kiểu cầu: cầu trục, cổng trục, cầu bốc xếp; – Máy trục cáp; b) Xe tời chạytheo ray lên cao; c) Palăng điện; d) Tời điện; e) Máy nâng xây dựng; f) Các loại bộ phận mang điện. 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị nâng sau: a) Các loại máy xúc; b) Các thiết bị […]

TCVN 4244:1986 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN- ...


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3748 – 1983 HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động Tổng công Đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng nhà nước Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 64/QĐ ngày 11 tháng 03 năm 1983 MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Metal working machines General safati requirements Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng đối với các loại máy gia công kim loại thiết kế mới. Đối với các máy đang sử dụng, các cơ quan […]

TCVN 3748 – 1983 HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2288:1978 CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT – PHÂN LOẠI Dangerous and harmful effects to production process – Classification Tiêu chuẩn này áp dụng cho các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất, quy định việc phân loại và nêu rõ đặc điểm của việc nghiên cứu xây dựng loại tiêu chuẩn yêu cầu và định mức các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất thuộc hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. 1. Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất 1.1. Căn cứ vào bản chất tác động, các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất được phân thành các nhóm: Lí học; Hoá học; Sinh vật học; Tâm sinh lí học. 1.1.1. Nhóm các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất […]

TCVN 2288:1978 CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293:1978 NHÓM T: GIA CÔNG GỖ – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Wood processing – General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu chung về an toàn đối với: Các quy trình công nghệ gia công cơ gỗ; Các gian sản xuất của các xí nghiệp gia công gỗ và việc bố trí các thiết bị sản xuất trong gian đó; Cán bộ, công nhân viên chức trong xí nghiệp; Việc áp dụng những phương tiện bảo vệ người lao động. Quy định chung 1.1. Quá trình gia công gỗ phải theo đúng các quy định trong TCVN 2289: 1978 và tiêu chuẩn này. 1.2. Trong quá trình gia công gỗ có thể xảy ra những yếu tố nguy hiểm và có hại sản xuất nêu dưới đây: Các máy móc và cơ cấu chuyển động; Những bộ phận chuyển động không […]

TCVN 2293:1978 GIA CÔNG GỖ – YÊU CẦU CHUNG VỀ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2289:1978 NHÓM T: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Manufacturing processes – General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với các quá trình sản xuất cũng như những yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với quá trình sản xuất của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định chung 1.1. Quá trình sản xuất phải được bảo đảm an toàn bằng cách: Lựa chọn các quá trình công nghệ, chế độ làm việc và trình tự phục vụ của thiết bị sản xuất; Lựa chọn các gian sản xuất; Lựa chọn các bến bãi sản xuất (đối với quá trình thực hiện ở bên ngoài gian sản xuất)l Lựa chọn nguyên, nhiên vật liệu, môi chất […]

TCVN 2289:1978 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290:1978 NHÓM T: THIẾT BỊ SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Manufacturing equipment – General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân cũng như yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với thiết bị sản xuất trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định chung 1.1. Thiết bị sản xuất phải an toàn khi lắp ráp, tháo dỡ, vận hành, sửa chữa, vận chuyển và bảo quản, khi sử dụng từng bộ phận hoặc đồng bộ hoặc cả hệ thống công nghệ. 1.2. Trong quá trình vận hành thiết bị sản xuất không được phát sinh những chất độc hại làm bẩn […]

TCVN 2290:1978 THIẾT BỊ SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2291:1978 NHÓM T: PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG – PHÂN LOẠI Means of labour protection – Classifications . Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phương tiện ngăn ngừa hoặc giảm tác động của yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất đối với người lao động và quy định các nguyên tắc chung, phân loại các phương tiện bảo vệ người lao động và nêu lên đặc điểm việc nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về yêu cầu đối với các phương tiện bảo vệ người lao động. Quy định chung 1.1. Phương tiện bảo vệ cần tạo ra những điều kiện thuận tiện nhất cho cơ thể con người thích ứng với môi trường xung quanh và bảo đảm điều kiện lao động tốt nhất. 1.2. Phương tiện bảo vệ không được gây ra các yếu tố nguy hiểm […]

TCVN 2291:1978 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG – ...