cắt kim loại


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4725 – 1989 MAY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal-Cutting machines – General safety construction requirements Cơ quan biên soạn: Viện máy công cụ và dụng cụ Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành: Vụ khoa học và kỹ thuật Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 312/QĐ ngày 13 tháng 06 năm 1989 MAY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal-Cutting machines – General safety construction requirements Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy, áp dụng […]

TCVN 4725 – 1989 MAY CẮT KIM LOẠI – YÊU ...