cáp viễn thông sợi quang


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8696 : 2011 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI QUANG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network – Optical fiber connected from cable box to terminals – Technical Requirements Lời nói đầu TCVN 8696 : 2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế ITU –T G.657 : 2009, IEC 60794-2 và ITU-T L.59 : 2008. TCVN 8696 : 2011 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI QUANG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network – Optical fiber connected from cable box to terminals – Technical Requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các […]

TCVN 8696 : 2011 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI ...