cáp và xích


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5180 – 1990 PA LĂNG ĐIỆN – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Electrical tackle – General safety requiraments Cơ quan biên soạn: Học viện kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng Cơ quan đề nghị ban hành: Cục quản lý khoa học kỹ thuật Bộ Quốc phòng Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành:   Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 725/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990 PA LĂNG ĐIỆN – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Electrical tackle – General safety requiraments Tiêu chuẩn này áp dụng cho pa lăng điện thông dụng cố định và di động dùng cáp và xích (gọi chung là pa lăng) được sử dụng như một cơ cấu nâng hạ độc lập hoặc cơ cấu nâng và […]

TCVN 5180 – 1990 PA LĂNG ĐIỆN – YÊU CẦU ...