cáp phủ epoxy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7935 : 2009 ISO 14655 : 1999 CÁP PHỦ EPOXY BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete Lời nói đầu TCVN 7935 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14655 : 1999. TCVN 7935 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CÁP PHỦ EPOXY BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với cáp thép bảy dây phủ epoxy hoặc phủ epoxy và được làm đầy bám dính bằng nóng chảy để tạo ứng suất trước trong bê tông. CHÚ THÍCH: Sử dụng cáp phủ epoxy trong ứng dụng ứng suất trước như kết cấu […]

TCVN 7935 : 2009 CÁP PHỦ EPOXY BÊ TÔNG DỰ ...