cáp điện lực đi ngầm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7997:2009 CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT – PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT Power cable buried ground – Installation methods Lời nói đầu TCVN 7997 : 2009 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội công nghiệp Nhật Bản JIS C 3653 : 1994; TCVN 7997 : 2009 xây dựng trên cơ sở dự thảo đề nghị của công ty cổ phẩn BA AN, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT – PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT Power cable buried ground – Installation methods Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp lắp đặt cáp điện lực có điện áp làm việc không vượt quá 7 […]

TCVN 7997:2009 CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT – ...