cảm ứng của ống thép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6116 : 1996 ISO 9764 : 1989 ỐNG THÉP HÀN CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN TRỞ CHỊU ÁP LỰC – THỬ SIÊU ÂM MỐI HÀN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC KHUYẾT TẬT DỌC Electric resistance and induction welded steel tubes for pressure purposes – Ultrasonic testing of the weld seam for the detection of longitudinal imperfections Lời nói đầu TCVN 6116 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 9764 : 1989. TCVN 6116 : 1996 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. ỐNG THÉP HÀN CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN TRỞ CHỊU ÁP LỰC – THỬ SIÊU ÂM MỐI HÀN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC KHUYẾT TẬT DỌC Electric resistance and induction welded steel tubes for pressure purposes – Ultrasonic testing […]

TCVN 6116 : 1996 ỐNG THÉP HÀN CẢM ỨNG VÀ ...