cải tạo sân thể thao


TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Phạm vi áp dụng          Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che). Chú thích: Các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong tiêu chuẩn này được viết tắt là sân thể thao. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXDVN 289: 2004. Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 288: 2004.  Công trình thể thao- Bể bơi- Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4603-1988. Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản. TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế. Quy định chung 3.1. Sân thể thao là công trình để phục vụ học tập, huấn luyện và thi […]

TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – SÂN THỂ ...