cách xác định khối lượng riêng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 177:1986 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Refractory materials – Method for determination of specific mass Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 177 : 1965 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng cho vật liệu (bao gồm sản phẩm và nguyên liệu). Thiết bị thử Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; Bình khối lượng riêng dung tích 25ml Cân phân tích có độ chính xác 0,001g; Phụ tùng cân thủy tĩnh của cân phân tích (hình 1) Cốc có độ chảy tràn; Bình hút ẩm; Thiết bị hút chân không; Chuẩn bị mẫn thử 2.1. Mẫu từ sản phẩm vài miếng mẫu sao cho mặt của miếng mẫu là mặt ngoài của sản phẩm và tổng khối lượng các miếng khoảng 150g. Sau đó nghiền nhỏ thành hạt 2mm và […]

TCVN 177:1986 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...