cách thử độ sụt bê tông


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3106 : 1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ SỤT Heavyweight concrete compounds – Slump test Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc. Thiết bị thử Côn thử độ sụt với các thông số quy định trong bảng và hình vẽ. Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn. Phễu đổ hỗn hợp. Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm. Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt, được uốn hàn hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu 1,5mm. Mặt trong của côn phải nhẵn, không có các vết nhô của đường hàn hoặc đinh tán. Lấy […]

TCVN 3106:1993 – HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG ...