các sản phẩm dạng thanh


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5839:1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM – THANH, THỎI, ỐNG VÀ PROFIN – TÍNH CHẤT CƠ LÝ Aluminium and aluminium alloy – Rods, bars, tubes and profiles – Mechanical properties Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm dạng thanh, thỏi, ống và profin (gọi tắt là sản phẩm) tứ nhôm và hợp kim nhôm thông dụng sản xuất bằng cách ép dùn. Tính chất cơ lý của nhôm và hộp kim nhôm phải phù hợp với quy định trong bảng 1 Bảng 1 Tính chất cơ lý Mác Dạng sản phẩm Cấp độ cứng Chiều dầy a hoặc đường kính D, mm Giới hạn bền kéo, Rm, min MPa2) Giới hạn phá hỏng 0,2 % RP 0,2 min, MPa2) Độ dãn dài, min ISO Ký hiệu thay đổi1) A % A50mm % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Al99,5 Thỏi […]

TCVN 5839:1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM – THANH, THỎI, ...