bu lông ốc vít


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1916 – 1995 BU LÔNG, VÍT, VÍT CẤY VÀ ĐAI ỐC – YÊU CẦU KĨ THUẬT Bolts, screws, studs and nuts – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 – 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm Yêu cầu kĩ thuật 2.1. Kết cấu, kích thước, độ nhám bề mặt, dung sai ren và dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí bề mặt được qui định trong các tiêu chuẩn đối với sản phẩm cụ thể 2.2. Dạng ngoài 2.2.1. Bề mặt bu lông, vít, vít cấy và đai ốc phải trơn nhẵn, không cứ vết xước, vẩy ô xy. 2.2.2. Khuyết tật cho phép của bề mặt bu lông, vít, vít cấy theo TCVN 4795 -89. 2.2.3. […]

TCVN 1916 – 1995 BU LÔNG, VÍT, VÍT CẤY VÀ ...