bột mầu xây dựng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5659 : 1992 BỘT MẦU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT Building pigment – Chromic oxide green Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột màu xanh crom oxit có thành phần chủ yếu là crom (III) oxit Cr2O3 ở dạng bột khô, mịn, màu xanh lá cây đậm, không trộn lẫn với các chất màu vô cơ, hữu cơ hoặc chất độn khác, dùng để sản xuất gạch lát nền, granitô, sơn vôi… trong ngành xây dựng. Yêu cầu kĩ thuật 1.1. Theo thành phần hoá học và tính chất lí học, bột màu xanh crom oxit phần thành ba hạng theo bảng sau: Tên chỉ tiêu Mức chỉ tiêu Hạng I Hạng II Hạng III Hàm lượng crom (III) oxit, tính bằng %, không nhỏ hơn Chất bay hơi ở 105oC, tính bằng %, không lớn hơn Chất tan trong nước, tính bằng %, […]

TCVN 5659 : 1992 BỘT MẦU XÂY DỰNG – XANH ...