bột epoxy


TCVN 7936:2009 ISO 14656:1999 BỘT EPOXY VÀ VẬT LIỆU BỊT KÍN CHO LỚP PHỦ THÉP CỐT BÊ TÔNG Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete Lời nói đầu TCVN 7936:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14656:1999. TCVN 7936:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BỘT EPOXY VÀ VẬT LIỆU BỊT KÍN CHO LỚP PHỦ THÉP CỐT BÊ TÔNG Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với bột epoxy sử dụng trong việc tạo lớp phủ lưới thép hàn, dây và thanh cốt thép phủ epoxy bám dính bằng nóng chảy. Tiêu chuẩn này cũng bao […]

TCVN 7936:2009 BỘT EPOXY VÀ VẬT LIỆU BỊT KÍN CHO ...