bồn chứa nước bằng thép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5834 – 1994 BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ Corrosion – resistant steel tanks for water Lời nói đầu TCVN 5834 – 1994 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC5 biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường ban hành. BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ Corrosion – resistant steel tanks for water Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại bồn chứa nước sản xuất bằng thép không gỉ có dung tích từ 250 lít đến 4000 lít dùng để chứa và cấp nước sinh hoạt tại các nhà cao tầng. Tiêu chuẩn này không quy định kết cấu và kích thước cụ thể của chân bồn Phân loại Bồn chứa nước được phân loại: 1.1. Theo dung tích: bồn chứa nước được phân theo các […]

TCVN 5834 – 1994 BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG THÉP KHÔNG ...